Garanti & retur

1.1 Produktgarantin täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med, eller efter ändring av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din orderbekräftelse är ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder. Läs mer nedan om vad som gäller för din produkt. Garantier för våra olika fordon gäller endast om all service, underhåll och reparation som krävs enligt användarhandboken och serviceplanen, utförs av en verkstad och ett kvitto finns.

1.2 Din rätt att meddela om bristande överensstämmelse omfattar produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Kunder som vill hävda defekter i beställda produkter måste kontakta oss så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts via kontaktuppgifterna på webbplatsen. Meddelanden om bristande överensstämmelse som ges inom två månader från det att du upptäckte defekten, anses alltid ha lämnats in i tid. Du har en treårig rätt att meddela bristande överensstämmelse för produkter som köpts på webbplatsen. Du bör lltid meddela om avvikelse så snart som möjligt för att vara säker på att du inte förlorar dina rättigheter.

1.3 Vi betalar alltid retur då meddelanden om avvikelser har accepterats.

1.4 När en produkt har returnerats och meddelandet om bristande överensstämmelse har godkänts, kompenserar vi dig enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vårt mål är att göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om avvikelse, men det kan ta längre tid, beroende på produkttypen. Vi förbehåller oss rätten att avslå ett meddelande om bristande överensstämmelse, om det visar sig att produkten inte är defekt enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vid anmälan om bristande överensstämmelse följer vi riktlinjerna från Konsumenttvister (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

1.5 Garantier för våra olika fordon gäller endast om all service, underhåll och reparation som krävs enligt användarhandboken och serviceplanen utförs av en verkstad och ett kvitto finns.

1.6 Vi betalar kostnaden för reparationer av godkända garantifel. Du bör alltid kontakta vår kundtjänst först om ett garantifel uppstår. Verkstaden dit du tar ditt fordon måste kontakta oss innan du utför någon reparation. Vi betalar inte kostnaden för reparationer utförda utan vårt godkännande. Du är ansvarig för att hitta en lokal verkstad och boka ditt fordon. Du är också ansvarig för att ta ditt fordon till en verkstad för reparation och för att hämta det efteråt.

1.7 Vi erbjuder två års garanti på våra motorfordon, till exempel mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar. Observera att garantin för batterier är ett år. Läs mer nedan. Den tvååriga garantin vi tillhandahåller täcker tillverkningsfel. Garantin inkluderar inte inbyggnads- eller justeringsåtgärder som kan krävas för installation eller i samband med service eller slitage på förbrukningsmaterial som batterier, däck, bromsbelägg, trådar, lampor eller annat normalt slitage. Ett batteri är en förbrukningsvara och är föremål för ett års garanti. För att säkerställa att batteriet har maximal livslängd är det viktigt att följa underhållsråden. Glöm inte att ett batteri behöver underhållsuppladdning om fordonet inte används regelbundet eller om du kör mindre än 10 km varje gång du startar den. Går batterikapaciteten under 80% under garantiåret är det ett garantiärende, allt över 80% under första året är inom tolerans.

Tillbehör är föremål för ett års garanti.

Reservdelar är föremål för ett års garanti, med undantag för slitagedelar och arbetstid hos verkstäder, vilka är föremål för en tre månaders garanti. Garantin för batterier är tre månader, frånsett batterier för el-cyklar, som har ett års garanti.

Garantin omfattar inte: Fel eller skador som orsakats av felaktig användning av produkten, felaktig installation / justering / inställningar eller otillräckligt underhåll och service. Om ett fordon har justerats, om delar har ändrats från sin ursprungliga design eller om andra delar än originaldelar har använts. Fordon som använts kommersiellt.